Rozpoczęcie obrad

 

 

 

Rozpoczęcie Konferencji przez prof. dr. hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka Dyrektora Instytutu Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Od lewej:

prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

Piotr Womela, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

 

 

Rozpoczęcie Konferencji przez prof. dr. hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka Dyrektora Instytutu Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

 

 

Rozpoczęcie Konferencji przez prof. dr hab. Zbigniewa Czachóra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

Od lewej:

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Piotr Womela, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

 

 

Rozpoczęcie Konferencji przez Pana Piotra Womelę, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Od lewej:

prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

Panel I Bilans stosunków polsko-niemieckich

- prof dr hab. Zbigniew Czachór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - moderator

 

 

Wystąpienie prof. dr. hab. Zdzisława Krasnodębskiego, Universitat Bremen/Akademia Ignatianum

Od lewej:

dr Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych

prof. dr hab. Wojciech Łukowski, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Sebastian Płóciennik, współprzewodniczący zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej/Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

dr Kai-Olaf Lang, Die Stiftung Wissenschaft und Politik

prof UW dr hab. Tomasz G. Grosse, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Agnieszka Domańska, Szkoła Główna Handlowa

 

 

Słuchacze

 

 

Wystąpienie dr. Kaia-Olafa Langa, Die Stiftung Wissenschaft und Politik

Od lewej:

dr Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych

prof. dr hab. Wojciech Łukowski, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Sebastian Płóciennik, współprzewodniczący zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej/Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

prof UW dr hab. Tomasz G. Grosse, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Agnieszka Domańska, Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski, Universitat Bremen/Akademia Ignatianum

 

 

Panel II Polska i Niemcy w Europie - quo vadis?

- prof. dr. hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka Uniwersytet Warszawski - moderator

 

 

Wystąpienie prof. dr. hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka Dyrektora Instytutu Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego - moderatora

Od lewej:

Norbert Obrycki, Poseł na Sejm RP (Platforma Obywatelska)

Szymona Szynkowskiego vel Sęka, Posła na Sejm RP (Prawo i Sprawiedliwość)

Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (Polskie Stronnictwo Ludowe)

Krzysztof Gawkowski, Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 

 

Wystąpienie Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęka, Posła na Sejm RP (Prawo i Sprawiedliwość)

Od lewej:

Norbert Obrycki, Poseł na Sejm RP (Platforma Obywatelska)

Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (Polskie Stronnictwo Ludowe)

Krzysztof Gawkowski, Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - moderator

 

 

Wystąpienie Norberta Obryckiego, Posła na Sejm RP (Platforma Obywatelska)

Od lewej:

Szymon Szynkowski vel Sęk, Poseł na Sejm RP (Prawo i Sprawiedliwość)

Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (Polskie Stronnictwo Ludowe)

Krzysztof Gawkowski, Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - moderator

 

 

Wystąpienie prof. dr. hab. Klausa Ziemera, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - komentatora

Od lewej:

Norbert Obrycki, Poseł na Sejm RP (Platforma Obywatelska)

Szymona Szynkowskiego vel Sęka, Posła na Sejm RP (Prawo i Sprawiedliwość)

Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (Polskie Stronnictwo Ludowe)

Krzysztof Gawkowski, Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 

 

Wystąpienie prof. dr. hab. Dariusza Popławskiego, Uniwersytet Warszawski - komentatora

Od lewej:

Krzysztof Gawkowski, Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej

prof. dr hab. Klaus Ziemer, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - komentator

 

 

Zamknięcie Konferencji

 

 

Zamknięcie Konferencji przez prof. dr. hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka Dyrektora Instytutu Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Od lewej

Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (Polskie Stronnictwo Ludowe)

Krzysztof Gawkowski, Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej

prof. dr hab. Klaus Ziemer, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - komentator

prof. dr hab. Dariusz Popławski, Uniwersytet Warszawski - komentator

prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

 

 

Autorzy zdjęć: rozpoczęcie obrad, oraz panel I - mgr Marta Rojewska, panel II i zamknięcie Konferencji - mgr Paweł Stawarz.

Copyright 2015 Motor Auto Service

Created with Webwave CMS

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polska-Niemcy-Europa. Pytania o wspólną przyszłość?

Kontakt: pstawarz9@wp.pl

 

 

 

 

 

Copyright Paweł Stawarz

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Polska-Niemcy-Europa.

Pytania o wspólną przyszłość?

 

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.